מחירי הסחורות לטווח קצר נותרו גבוהים, אך חוסר תמיכה בטווח הבינוני והארוך
בטווח הקצר, הגורמים התומכים במחירי הסחורות עדיין קיימים. מצד אחד, נמשכה הסביבה הפיננסית הרופפת. מצד שני, צווארי הבקבוק של ההיצע ממשיכים להטריד את העולם. עם זאת, בטווח הבינוני והארוך, מחירי הסחורות ניצבים בפני מספר אילוצים. ראשית, מחירי הסחורות גבוהים מדי. שנית, האילוצים בצד ההיצע הוקלו בהדרגה. שלישית, המדיניות המוניטרית באירופה ובארצות הברית נרשמה בהדרגה. רביעית, ההשפעה של הבטחת ההיצע וייצוב המחירים של הסחורות המקומיות פורסמה בהדרגה.


זמן פרסום: 05-05-2021